Utviklingen av MMA

MMA, slik vi kjenner det i dag, ble utformet i USA, på midten av 1990-tallet. Selv om det finnes flere andre sporter, og konkurranser hvor forskjellige stilarter møtes, er MMA, den bredeste formen for aktiv kampsport, som vi har i dag.mma-1315923_960_720

Den første regulerte kampen, ble avholdt i Mississippi, i byen Biloxi, i 1996. Reglene som ble brukt, baserte seg på regler fra kickboxing, siden dette var regler for kampsport som var alment aksepterte. Det man føyde til disse reglene, var bruken av grep og låser, samt muligheten for å sloss på matta, slik som i bryting. Man avskaffet også runder, men dommeren hadde retten til å avbryte kampen, og starte den på nytt, om situasjonen ble farlig, om reglene ble brutt, eller om situasjonen skulle bli fastlåst.

I Iowa, lagde man året eter, et annet set med regler, som baserte seg på Shootfighting. Her innførte man tre runder på fem minutter, med ett minutts pause imellom. Hansker fra shootfighting ble påbudt, og det ble innført vektklasser. Flere grep og slag, ble også forbudt. Mesteparten av disse er fullt forståelige, og gode avgjørelser. Det viktigste er:

  • Ingen slag mot skrittet
  • Ingen skalling
  • Ingen biting
  • Ingen lugging
  • Ingen bruk av albuen, når motstanderen er på matta
  • Ingen fingre i øyet
  • Ingen nyreslag
  • Ingen slag mot bakhodet, med knyttede never
  • Det er ikke lov å holde seg fast i buret, eller i ringen, og det finnes ingen unnskyldning

Etterhvert oppstod det mange forskjellige regler, og de var forskjellige i hver US-Amerikanske stat som tillot sporte. I 2001 ble det holdt en nasjonal samling, som skulle forene regelverket, som nå var blitt forvirrende og uoversiktlig. De mange forskjellige partene som satt ved bordet under disse forhandlingene, klarte til slutt å bli enige, og forlot møtet med et regelsett som så ble prøvd ut. I 2009 ble dette regelsettet så, enstemmig vedtatt av USAs bokseforbund.