Historiske Europeiske Kampsporter

De tidligste instruksjonsbøkene i Europeisk kampkunst, som har overlevd frem til i dag, stammer fra den sene middelalderen. Den eldste boken med instruksjoner, som har overlevd, er en bok som kalles Walpurgis Fechtbuch. I denne boken finner man instruksjoner, og illustrasjoner for kamp med sverd, og skjold.download (17)

All kampkunst som sies å stamme fra før dette punktet, baserer seg på andre kilder enn instruksjonsbøker. For greske og Romerske kampsporter, finnes det vaser, veggbilder og statuer, som kan gi oss et visst innblikk. Forskjellige stilarter beskrives i annen litteratur. Likevel, er alle kampsorter, som påberoper seg, å være eldre enn fra 1300-tallet, ofte mer gjetting, enn en faktisk gjenskapning av det som folk pleide å gjøre tidligere. Noen ting kan likevel gjenskapes mer nøyaktig, når folk begynner å eksperimentere, for å se hvordan slike bilder og gjengivelser kan tolkes.

Historiske gjenskapelses-klubber, finnes det også, for for eksempel viking-sverdkamp, eller persisk bueskyting. Her er det i den siste tiden skjedd betraktelige gjennombrudd, nettopp på grunn av entusiaster, som bruker fektekunsten, eller mestring av andre våpentyper, for å gi oss et mer nøyaktig bilde av hva som faktisk fungerer.

På dette nivået, finnes det likevel to innflytelser, som er en hindring. Den ene er påvirkningen fra film og TV, mens den andre henger sammen med dette, nemlig at ingen i dag bruker disse kampkunstene, til det de faktisk var ment for. Meningen tidligere, var selvfølgelig å lære å slå hjel folk, noe de fleste av oss prøver å unngå.

Dette poenget illustreres godt, med moderne bueskyting, sammenliknet med historiske illustrasjoner, av slag med bueskyttere. Lenge trodde man nemlig at mange illustratører hadde gjort feil. På antikkens og middelalderens bilder, ligger peilen nemlig på utsiden fra skyte-armen. Man bortforklarte det lenge med at munkene ikke hadde anelse om hva de tegnet. En moderne eksperimentering med teknikken, har vist, at bueskyting med pilen på utsiden av buen, er raskere, og tillater mer bevegelighet, noe som er bra når man er i strid. Det spiller mindre rolle, når man står stille og skyter på en måltavle.