ADCCnorway.no er en informasjonside om kampsport

Disse sidene er laget for å informere om om forskjellige typer kampsport, som Jujutsu, bryting, judo, sambo, shooto, samt MMA og ADCC. Mange regner kun orientalske sporter som kampsport, men begrepet er mye videre. Det mest grunnlegende er at to motstandere kjemper mot hverandre. I vesten finnes det også flere sporter som går inn under begrepet. Heriblant finner vi både fekting og boksing.

Selv om vi ser det som del av vår oppgave å informere almenheten om de forskjellige alternativene som byr seg, er det også viktig for oss å være et forum for fagprat, og for de mer spesialiserte delene at den aktive utøvelsen av sporten.

En del av dette er selvfølgelig også, å dekke pågående hendelser og nyheter, innen denne meget brede formen for sportslig aktivitet. Vi forsøker å dekke store hendelser, og forskjellige konkurranser og mesterskap, etter beste evne.

Det viktigste med all idrett, er likevel at det skal være gøy å drive med. Den som driver med forskjellige former for kampsport, vil også nyte godt av det, eller i livet. Det er ikke kun, at man føler seg tryggere. Man blir i bedre form, man orker mer, og men blir kjent med nye venner.

Spesielt for den oppvoksende slekt, er dette ett viktig bidrag til et godt liv, og en sunn og sterk utvikling av kroppen. Man holder seg unna både forbrytelser og dårlige vaner, ved å være ivaretatt i et godt sosialt miljø. Dette er, alene, allerede en god grunn, til bli aktiv, og delta.